Nieuws

Inhuldiging van CALICO

Artikel origineel geschreven in het Engels door Laura Colini, externe UIA-experte voor het CALICO-project.

CALICO inhabitants

Op een onverwacht zonnige 4 september vierden we in de Deltastraat 59-61 de inhuldiging van het CALICO-project.  Het vormde een gelegenheid voor toekomstige bewoners, projectdragers, partners en geïnteresseerde buren om elkaar te ontmoeten.

Aan de balkons van het CALICO-gebouw, waar meerdere generaties op verschillende verdiepingen zullen samenhuizen, hangen vlaggen van de verenigingen die dit project mogelijk maakten. CALICO kwam in slechts drie jaar tot stand dankzij de steun van het UIA-fonds. Het project vloeit voort uit een samenwerking tussen CLTB, de verenigingen Pass-ages, Angela.D en EVA bxl, de gewestelijke instellingen Brussel Huisvesting en perspective.brussels, alsook de VUB.59-61 rue du Delta, 1190, Forest

Het is elf uur in de morgen.  De genodigden stromen stilaan toe in de open doorgang op de gelijkvloerse verdieping die de Deltastraat verbindt met de gedeelde tuin. Een menigte van belangstellenden die meer willen weten over het project, bewoners, buren, projectverantwoordelijken van CALICO die alles in goede banen leiden, en een bende enthousiaste kinderen die feestballonnen ophangen.


Er heerst een vrolijke sfeer die trots en tevredenheid uitademt. Ze vieren allemaal de realisatie van een vernieuwend, uniek, anti-speculatief en participatief huisvestingsproject dat het CLT-model heruitvindt, dat verschillende vormen van bewoning combineert, met inbegrip van Housing First en gemeenschapsgebonden zorg.CALICO kids

Onder de genodigden bevinden zich enkele speciale gasten, zoals Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Miguel Lardennois, adviseur gezondheidsbeleid van de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron, evenals Mariam El Hamidine, waarnemend burgemeester van Vorst en Nicolas Lonfils, directeur van het OCMW van Vorst. Overduidelijk is er politieke steun voor dit toekomstgerichte project. De vertegenwoordigers van de verenigingen van het CALICO-partnerschap verwoorden de geest van dat project als volgt: “CALICO is een transversaal en solidair project, een plaats waar personen van verschillende leeftijden samenleven, waar iedereen bekommerd is om gender en ongelijkheden. Het biedt mensen de mogelijkheid de cruciale levensmomenten van de geboorte en het overlijden samen te beleven. CALICO is tot slot een plaats die een alternatief wil bieden in een stad waar iedereen recht heeft op een waardig leven, en die oprecht wil bijdragen aan een betere samenleving.”

De totstandkoming van het project

Er ging natuurlijk heel wat werk in de luwte aan vooraf. Namelijk het smeden van akkoorden, de onderhandelingen, de discussies tussen partners die plaatsvonden in de afgelopen maanden, alsook de creatieve oplossingen die moesten worden gevonden om het budget binnen de perken te houden, in een onuitgegeven samenwerking tussen de CLT en coöperatieve verenigingen, om de bewoners uiteindelijk een nieuw dak boven hun hoofd te bieden. Bijna alle 34 appartementen zijn toegewezen en sommigen brachten al hun eerste dagen door in het gebouw.CALICO inside

X is net verhuisd naar CALICO. Ze is een ervaren textielbewerker die onder slechte arbeidsvoorwaarden werkt. Ze is lid van de vereniging Angela.D. “Ik heb beslist om deel te nemen aan het project om samen te leven met andere verenigingsleden en toegang te krijgen tot een betaalbare woning in een collectief gebouw en om mijn eenzaamheid te doorbreken.”

Y is moeder van een kind van zeven en werkt deeltijds. Ze heeft al haar spaargeld samengelegd om een appartement van CLTB te kunnen kopen. “Elders in Brussel had ik nooit een tweekamerappartement voor deze prijs kunnen vinden. Bovendien vind ik het vooruitzicht dat kinderen samen kunnen leven met andere kinderen en dat de bewoners elkaar wederzijds ondersteunen geweldig interessant.”

 De CALICO appartementen zijn wit en schoon, verwelkomen veel licht en geven uitzicht op het groen en de naburige huizen in een wijk met nieuwe residentiële gebouwen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Het appartementsmodel voor twee personen heeft een open ruime keuken/woonkamer, twee slaapkamers en een badkamer aan de gang. Als Y op een dag bereid is haar CLTB-appartement te verkopen, zou haar rendement niet meer zijn dan 25% van het verschil tussen de marktwaarde van het appartement op het moment van aankoop en de marktwaarde op het verkoopmoment. Met andere woorden, het gaat om een beperkte meerwaarde dat zij zal maken op de oorspronkelijke aankoopprijs, naast het terugkrijgen van haar geld. De aankoop binnen het kader van de CLTB garandeert dus dat speculatie zal worden belemmerd.

De bewoners van CALICO …

… hadden allemaal hun eigen reden om te verhuizen. Zo zijn er gezinnen met een te laag inkomen, die zelfs met overheidssteun niet op de privémarkt terecht kunnen, maar ook personen die niet meteen een appartement nodig hadden, maar die aan het project meedoen omdat ze de filosofie van het project genegen zijn. Die laatste categorie bewoners zal niet kunnen kopen of huren tegen sociale tarieven, maar wel tegen een tarief dat is aangepast aan middeninkomens. Vierentwintig van de vierendertig appartementen zijn voorbehouden aan gezinnen met een inkomen onder het inkomensplafond voor een sociale woning, de rest aan bewoners met een middeninkomen – vooral Pass-ages-bewoners. Een van de vertegenwoordigers van de bewoners licht zijn motivatie toe: “Ik had eigenlijk geen nieuwe woning nodig, maar ik wilde deel uitmaken van het project omdat ik lid ben van de vereniging Pass-ages.  Voor mij is dit een droom die werkelijkheid wordt. Zowel het samenwonen als de gemeenschapsgebonden zorg en het geboorte- en sterfhuis vormen voor mij belangrijke elementen. Als vereniging waren we hier al jaren mee bezig, nog voor het concreet vorm kreeg in dit UIA-gefinancierd project, dankzij CLTB en andere organisaties.””

pass-ages

Op de vijfde verdieping van het noordelijke gedeelte van het gebouw zit een appartement met een eenvoudige keuken in een open ruimte, waar consultaties plaatsvinden. Het gebouw bevat ook een ruimte voor vergaderingen en ontmoetingen in het kader van de werkzaamheden van Pass-ages. Pass-ages begeleidt mensen bij de geboorte en het sterven in twee ruimtes op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw. Deze zijn nog niet in gebruik wegens problemen met de geluidsisolatie, die noodzakelijk is opdat de vroedvrouwen, de palliatieve hulpverleners, de bewoners en de vrijwilligers van het geboorte- en sterfhuis hun werk naar behoren zouden kunnen vervullen. De twee appartementen beheerd door de vereniging Diogènes, met de steun van de gemeente Vorst, staan nog leeg. Ze zijn bedoeld voor Housing First, een systeem dat zijn nut al wereldwijd heeft bewezen, en dat betaalbare, veilige en waardige huisvesting biedt gekoppeld aan een sociaal-medische ondersteuning voor dakloze gezinnen en personen. Op de gelijkvloerse verdieping is er voorts een collectieve ruimte voor bewoners en mensen uit de wijk. In een eerste fase en minstens tot 22 augustus zal het netwerk voor geestelijke gezondheid Rézone de ruimte in gebruik nemen, die er een zogenaamde verbindingsplaats zal creëren, waar personen terechtkunnen die op zoek zijn naar sociale verbondenheid in een aangename omgeving.

section

De eerste uitlopers

Onder de bezoekers was er ook een koppel dat niet deelneemt aan het project, en het zijn zelfs geen buren, maar eigenaars van een huis in de rand van Brussel. Ze waren zo enthousiast over het project dat ze beslisten de CLTB te ondersteunen door hun eigendom te schenken. Nog andere bezoekers maken deel uit van een woongroep in wording die zich hoogstwaarschijnlijk dicht bij CALICO zal vestigen en die meer wilden weten over dit UIA-gefinancierd project en de beste manier om iets gelijkaardigs op te starten.CLT donors

De eerste uitlopers van CALICO zijn er dus al … Zoals Y zegt: “nu begint het interessant te worden, nu moeten we zien hoe het samenleven tussen bewoners concreet tot stand komt”.

We wensen de bewoners hartelijk welkom!