Perspective.brussels

Project partner

Algemene informatie

perspective.brussels is een multidisciplinair expertisecentrum en initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied.

Door het opbouwen van nauwkeurige en transversale kennis over het Brussels grondgebied tracht Perspective tot geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen te komen voor de stedelijke uitdagingen die het Brussels Gewest kent.

perspective.brussels is specifiek bevoegd voor een aantal prioritaire ontwikkelingspolen en stadsprojecten op het Brussels grondgebied. Hierin tracht het een aantal principes voor ogen te houden, waaronder functionele diversiteit, sociale gemengdheid en architecturale kwaliteit.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de behoeften van de Brusselaars op het vlak van collectieve voorzieningen, huisvesting, gezondheid, cultuur, sport etc. laat toe om de ruimtelijke planning van een bepaald gebied te begeleiden en een visie te ontwikkelen.

Zo staat huisvesting centraal in het beleid en de herontwikkeling van het Brussels Gewest. perspective.brussels volgt in dat kader de demografische ontwikkeling op de voet op en analyseert de toegekende bouwvergunningen en het aantal sociale woningen.

Betrokkenheid bij het project

Daarnaast kan perspective.brussels rekenen op de Referent Huisvesting. Hij volgt de sociale woningprojecten op, brengt partners in de Brusselse huisvesting samen, wisselt goede praktijkvoorbeelden uit, overlegt met de verschillende gemeenten en tracht de samenwerking in het Gewest te bevorderen.  Vanuit die rol is de Referent Huisvesting tevens betrokken bij het CALICO-project.

Zo kan het CALICO-project beroep op zijn specifieke kennis en ervaring. Omgekeerd zal de Referent Huisvesting de kennis opgebouwd tijdens het CALICO-project meenemen naar toekomstige projecten op het Brussels grondgebied. Hij zal nagaan waar de voordelen van het CALICO-project elders kunnen herhaald worden (bijvoorbeeld in de stadsprojecten, Stadsvernieuwingscontracten, etc.)

Perspective draagt eveneens bij tot het bekendmaken van CALICO bij de Brusselaars. Het communicatieteam draagt bij tot het uitwerken van een participatieve communicatiestrategie in functie van de verschillende doelpublieken.

Het unieke karakter van CALICO zal niet enkel op Belgisch niveau, maar ook op Europees niveau geëvalueerd worden. perspective.brussels zal via zijn Internationale cel CALICO bespreken en vertegenwoordigen op Europese en internationale bijeenkomsten over stadsplanning.