Common Ground

Aangesloten partner

Common Ground is een landcoöperatie, mede geïnitieerd door CLTB, die eind 2020 van start moet gaan en waarvan de oprichtingsgroep een vijftiental Brusselse verenigingen omvat die actief zijn op het vlak van de toegang tot huisvesting en sociaal ondernemerschap. In overeenstemming met de doelstelling van CLTB om gronden te onttrekken aan de speculatieve markt en er een gemeenschappelijk goed van te maken, wil de Common Ground Coöperatie het privé-kapitaal in staat stellen om de aankoop van gronden te financieren met het oog op het opzetten van projecten in de sociale en solidaire economie: betaalbare woningen, maar ook associatieve ruimten die beschikbaar zijn voor de lokale actoren in de sociale economie.

In CALICO zal Common Ground de aankoop van tien Angela.D appartementen financieren, die het zal verhuren aan de bewoners onder beheer met Logement Pour Tous en waarvoor Angela.D de bewoners zal selecteren.