Brussel Huisvesting

Project partner

Algemene informatie over Brussel Huisvesting

De missie van Brussel Huisvesting is het bieden van toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, door middel van de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning van de besluiten van de gewestelijke regering voor de uitvoering van haar huisvestingsbeleid ;
  • Het toekennen van vergoedingen aan personen onder bepaalde voorwaarden;
  • Opsporen en bestrijden van leegstand op basis van klachten van gemeenten of erkende verenigingen;
  • Om het publiek te informeren;
  • Bepaalde actoren op het gebied van huisvesting subsidiëren;
  • Garanderen dat de normen van de Brusselse Huisvestingscode worden nageleefd

Betrokkenheid bij het project

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stedelijke overheid in het CALICO-project.

Het Brusselse Huisvestingsbestuur van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst is co-coördinator van het project en staat samen met CLTB in voor de financiële en administratieve aspecten van het project.