Angela.D

Project partner

Algemene informatie

Angela.D, een feministische vereniging, streeft naar gendergelijkheid door middel van toegang tot huisvesting voor vrouwen, populair onderwijs en geïntegreerde steun voor door vrouwen geleide projecten. Het richt zich op vrouwen uit alle lagen van de bevolking met speciale aandacht voor de behoeften van oudere vrouwen, geïsoleerde vrouwen (met of zonder kinderen) en vrouwen in precaire situaties. Angela.D helpt hen door middel van huisvesting, bewustmaking en belangenbehartiging om hun autonomie en burgerparticipatie te versterken.

Betrokkenheid bij het project

Angela.D wil de genderproblematiek in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. Dit zal gebeuren door middel van bewustmakings- en opleidingsactiviteiten op het gebied van gendergelijkheid, zowel bij de belangrijkste spelers in het CALICO-project als op buurt- en stadsniveau.

Daarnaast zal Angela.D een van de drie gegroepeerde habitats van het project oprichten met als doel zelfbeheer voor en door vrouwen. In die zin is de vereniging geïnspireerd door verschillende collectieve huisvestingsinitiatieven op Europees niveau, met name het Babayagashuis, een zelf beheerde sociale woning voor oudere vrouwen in Montreuil, of het feministische collectieve huisvestingsproject [ro*sa] in Wenen. Het zijn dus de bewoners en de leden van de vereniging die zullen beslissen hoe hun groepswoningen zullen worden beheerd (regels voor het samenwonen, toewijzing van de woningen, enz.) Hoewel ze niet tegen co-educatie zijn, hebben ze in dit stadium besloten om alle appartementen toe te wijzen aan vrouwen in de voorwaarden voor toegang tot sociale huisvesting: hetzij oudere vrouwen, hetzij vrouwelijke hoofden van eenoudergezinnen, vaak van allochtone afkomst. Zij zien niet-menging, toegepast op hun huisvesting, als een overgangsstrategie om vrouwen onderling te versterken zonder geconfronteerd te worden met dominante verhoudingen.