Derde verslag VUB

Document

Dit is het eindevaluatierapport van het CALICO-project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het verslag, dat werd opgesteld aan het einde van het project (na oktober 2021), geeft gedetailleerde feedback over de belangrijkste behaalde resultaten. Het is gebaseerd op vragenlijsten gericht aan de inwoners, diepte-interviews met een aantal van hen, focusgroepen met de partners en een beschrijving van de governancemodaliteiten die in de opzet van het project zijn behouden.

 

Bestand downloaden