Nieuws

CALICO’s basis voor de evaluatie en de stand van zaken

De in Brussel gevestigde universiteit VUB is de partner van CALICO die belast is met de evaluatie van het project in de loop van de uitvoeringsperiode. De VUB zal onderzoek uitvoeren met een algemene focus op impact (tastbare resultaten) en proces (hoe deze worden opgeleverd) evaluatie op individueel, gemeenschaps- en beleidsniveau. Dit zal gebeuren aan de hand van zowel kwalitatieve (focusgroepen en interviews) als kwantitatieve (vragenlijsten en monitoringinstrumenten) maatregelen.